Договір публічної оферти

Останнє оновлення: 01.08.2019

Цей Договір є невід’ємною частиною Угоди користувача, а також публічною пропозицією укласти договір купівлі-продажу Продуктів Studio Evolution на умовах, викладених нижче.

I.   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

I.1.   Поняття, які містяться в цьому Договорі, тлумачаться таким чином:

I.1.1.   Договір – ця угода, яке є договором публічної оферти в розумінні Застосовного законодавства (публічна пропозиція Продавця, адресована необмеженому колу осіб, з метою укладення договору купівлі-продажу дистанційним способом на умовах, що містяться в цьому Договорі).

 

I.1.2.   Замовлення – оформлена відповідно до положень цього Договору заявка Користувача на придбання Продукту.

 

I.1.3.   Покупець – Користувач, який досяг встановленого Застосовним законодавством віку, володіє достатнім рівнем дієздатності для укладення такого роду угод і який розмістив Замовлення на Сайті.

 

I.1.4.   Продавець караоке-обладнання – ТОВ «СТУДІО ЕВОЛЮШН УКРАЇНА», ідентифікаційний код юридичної особи 39834859, місцезнаходження: 65026, Одеса, Польський узвіз, буд. 11, оф. 2 або асоційовані компанії (компанія).
Продавець оновлень бази пісень для караоке-систем – ФОП Медведський Сергій Валерійович, ідентифікаційний код – 2997608377, місцезнаходження: 04114, Київ, вул. Олександра Бестужева, д. 11, кв. 13.

 

I.1.5.   Продукт – Продукт Studio Evolution в розумінні Угоди користувача.

I.2.   Всі інші терміни, що використовуються в Договорі, які не визначені в п. 1.1. цього Договору, тлумачаться відповідно до положень Угоди користувача.

I.3.   Договір вважається укладеним, а його умови – беззастережно прийнятими Покупцем з моменту здійснення Покупцем оплати за Продукт. Зобов’язання сторін виникають з моменту укладення Договору.

I.4.   Цей договір діє з моменту його укладення до моменту відкликання оферти Продавцем.

I.5.   Здійснюючи акцепт (прийняття умов) цього Договору, Покупець також приймає умови Угоди користувача та Політики конфіденційності і обробки персональних даних.

II.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

II.1.   На умовах і в порядку, що визначені цим Договором, Продавець зобов’язується продати Продукт (Продукти), вказаний в Замовленні Покупця, а Покупець – прийняти та оплатити Продукт.

II.2.   Асортимент, ціна Продуктів визначаються Продавцем і розміщуються на Сайті та можуть бути змінені Продавцем в будь-який момент шляхом розміщення на Сайті нових цін, асортименту. Зміна ціни оплаченого Покупцем Продукту в односторонньому порядку не допускається.

II.3.  Продавець гарантує, що Продукт не переданий в заставу, не є предметом спору, не знаходиться під арештом і на нього не поширюються права третіх осіб.

III.   ПОРЯДОК ПРИДБАННЯ ПРОДУКТУ

III.1.   Покупець оформляє Замовлення на Сайті самостійно, шляхом натискання кнопки «Купити» під обраним Продуктом. Після цього в діалоговому вікні «Оформлення замовлення на покупку» обирає комплектацію (за наявності) Продукту, вказує своє ім’я, номер телефону та примітки (за необхідності), після чого натискає кнопку «Відправити».

III.2.   Покупець несе повну відповідальність за надання неправдивих відомостей, які спричинили неможливість належного виконання Продавцем своїх зобов’язань перед Покупцем.

III.3.   Після відправки форми Замовлення, шляхом відправки електронного листа на адресу електронної пошти, вказану Покупцем, або за допомогою телефонного дзвінка за номером телефону, вказаним Покупцем, оператор кол-центру Продавця уточнює деталі Замовлення, погоджує спосіб та орієнтовну дату доставки, яка залежить від наявності замовлених Продуктів на складі Продавця та часу, необхідного для обробки й доставки Замовлення.

III.4.   У разі неможливості зв’язатися з Покупцем протягом 3 (трьох) днів після здійснення Замовлення на Сайті, Продавець має право скасувати Замовлення в односторонньому порядку.

III.5.  У разі відсутності замовленого Покупцем Продукту на складі, Продавець має право анулювати Замовлення в односторонньому порядку, повідомивши про це Покупця за номером телефону або шляхом надсилання електронного листа на адресу електронної пошти Покупця.

III.6.   Продавець не несе відповідальності за правильність оформлення Замовлення й вибір Покупцем Продукту. Оформлення та відправка Покупцем Замовлення означає достатнє і повне ознайомлення Покупця з технічними характеристиками Продукту, його функціональними можливостями та умовами гарантійного обслуговування.

III.7.   Продавець гарантує, що зазначені на Сайті технічні та інші характеристики Продуктів є достовірними. При цьому опис, характеристики, інша інформація про Продукти можуть не бути вичерпними й можуть містити друковані помилки та бути неактуальними. Для уточнення інформації щодо Продуктів Користувач (Покупець) повинен звернутися за вказаним на Сайті телефоном або написавши на info@studio-evolution.com.

III.8.   Розміщені на Сайті фотографії, що супроводжують Продукти, є звичайними ілюстраціями до них і можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду. Кольори Продуктів на Сайті можуть не відповідати дійсності через різницю в передачі кольорів моніторами.

III.9.   Здійснюючи Замовлення, Покупець (Користувач) погоджується, що Продавець може доручити виконання Договору третій особі.

IV.   ПОРЯДОК ОПЛАТИ

IV.1.   Ціна Продуктів на Сайті вказується без урахування вартості доставки. Вартість доставки розраховується індивідуально та сплачується Покупцем окремо.

IV.2.   Оплата Замовлення може здійснюватися Покупцем наступними способами:

IV.2.1.   на банківський рахунок Продавця;

IV.2.2.   з використанням платіжної системи, доступної на Сайті. В такому випадку оплата здійснюється Покупцем в порядку та на умовах, що передбачені правилами роботи відповідної платіжної системи.

IV.3.  Покупець має здійснити оплату протягом 2 (двох) робочих днів з моменту підтвердження Замовлення. У разі несплати Замовлення в установлений строк Продавець має право анулювати Замовлення в односторонньому порядку.

IV.4.  Зобов’язання Покупця зі сплати Замовлення вважаються виконаними з моменту надходження 100% оплати Замовлення на розрахунковий рахунок Продавця.

IV.5.  Продавець має право надавати знижки, встановлювати програму бонусів і промокодів. Види знижок, бонусів і промокодів, порядок й умови їх нарахування вказуються на Сайті та можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку.

V.   ДОСТАВКА

V.1.   Спосіб та умови доставки узгоджуються з Покупцем у телефонному режимі. Доставка Замовлення здійснюється на вибір Покупця: кур’єром, транспортною компанією або шляхом самостійного вивозу із офісу Продавця.

V.2.   Вартість доставки кожного Замовлення розраховується індивідуально, зважаючи на спосіб та адресу доставки, а також форми оплати, й оголошується Покупцеві під час дзвінка оператора кол-центру Продавця або в листі, що надсилається на електронну адресу Покупця.

V.3.  Ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження Замовлення переходить до Покупця з моменту передачі йому Замовлення й проставлення одержувачем Замовлення підпису в документах, що підтверджують доставку Замовлення.

V.4.   У випадку доставки Замовлення кур’єром або транспортною компанією, Продавець страхує відправлення на його повну вартість.

V.5.   У разі не доставки, загибелі або випадкового пошкодження Замовлення під час доставки, Продавець здійснює безкоштовну заміну такого Замовлення. В такому разі доставка Покупцем не сплачується.

VI.   УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ

VI.1.   Повернення й обмін Продукту здійснюються в порядку, передбаченому Застосовним законодавством.

VII.   ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ І ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ КАРАОКЕ-СИСТЕМ

VII.1.   На використання Продукту (караоке-систем) поширюється законодавство про охорону авторських і суміжних прав.

VII.2.   Покупець може використовувати Продукт у комерційних та некомерційних цілях.

VII.3.  Використання Продукту в некомерційних цілях, зокрема в домашніх умовах без публічного виконання, не потребує отримання будь-яких дозволів.

VII.4.  У разі придбання та використання Покупцем Продукту в комерційних цілях (з метою отримання прибутку), зокрема з метою використання Продукту для публічного виконання його контенту, Покупець зобов’язується отримати дозвіл на публічне виконання об’єктів авторського права і суміжних прав або їх примірників за допомогою використання Продукту в порядку, передбаченому Застосовним законодавством, а також здійснювати передбачені Застосовним законодавством платежі за таке використання.

VII.5.  Отримання дозволу на публічне виконання передбачає укладення Покупцем ліцензійного договору з уповноваженою організацією в порядку і на умовах, передбачених Застосовним законодавством.

VII.6.  Покупець, який використовує Продукт (караоке-систему) в комерційних цілях, зобов’язаний дотримуватися Застосовного законодавства й самостійно несе відповідальність за свою комерційну діяльність, зокрема комерційну діяльність, пов’язану з використанням Продукту.

VIII.   ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

VIII.1.   Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використання Продукту, використання його не за призначенням або з порушенням інструкції.

VIII.2.   Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлення і своїх зобов’язань за цим Договором у разі надання Покупцем недостовірної, неправдивої чи некоректної інформації.

VIII.3.  Сторони несуть відповідальність за виконання зобов’язань за цим Договором відповідно до Застосовного законодавства.

VIII.3.  Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань, якщо таке невиконання є наслідком таких непереборних обставин, як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, акти або дії органів державної влади, що виникли незалежно від волі Сторін після укладення цього Договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов’язання в зв’язку з такими обставинами, зобов’язана негайно повідомити про це іншу Сторону та надати документи, що підтверджують наявність таких обставин, видані уповноваженими на те органами.

IX.   ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

IX.1.   Усі суперечки, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості врегулювання розбіжностей у позасудовому порядку, спір може бути вирішений в суді.

IX.2.   Продавець залишає за собою право змінювати Договір у будь-який час. Такі зміни вступають у силу з моменту їх розміщення на Сайті. Зміни до Договору можуть бути здійснені шляхом викладу в окремому додатку або шляхом викладу договору у новій редакції.

IX.3.  Продавець має право змінювати свої контактні дані без попереднього повідомлення Покупців з урахуванням вказівки нових контактних даних на Сайті та в цьому Договорі.

IX.4.  Продавець має право уступати або в будь-який інший спосіб передавати свої права та обов’язки, що випливають з його відносин з Покупцем, третім особам без згоди Покупця.