Угода користувача

Редакція від 01.08.2019

Ця Угода користувача (далі – Угода» укладається між Адміністрацією й Вами (Користувачем) (разом – Сторони), встановлює умови та правила використання цього Сайту, регулює відносини, що виникають між Адміністрацією та Користувачем, і є обов’язковою для Сторін.

Ви (Користувач) зобов’язані ознайомитись з умовами цієї Угоди до початку використання Сайту. У випадку, якщо будь-яке із положень цієї Угоди є неприйнятним для Вас, або Ви не погоджуєтесь з її умовами повністю чи частково, або із змінами в Угоді, Ви зобов’язані негайно припинити користування Сайтом. У випадку, якщо Ви не розумієте будь-яке з положень цієї Угоди, будь ласка, зверніться до юриста для отримання консультації. Адміністрація не несе відповідальність за невірне розуміння або тлумачення Користувачем умов цієї Угоди.

I.   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

I.1.   Поняття, що містяться в цій Угоді, тлумачаться таким чином:

I.1.1.   Адміністрація ТОВ «СТУДІО ЕВОЛЮШН УКРАЇНА», ідентифікаційний код юридичної особи 39834859, місцезнаходження: 65026, Одеса, Польський узвіз, б. 11, оф. 2, яка є власником Сайту.

 

I.1.2.   Використання Сайту – будь-які дії на Сайті, що включають, серед іншого, перегляд, завантаження веб-сторінок, інформації, відеоматеріалів, графічних матеріалів у браузері, завантаження або копіювання інформації з сайту, інші способи взаємодії з Сайтом тощо.

 

I.1.3.   Застосовне законодавство – матеріальне процесуальне право, що є чинним в Україні.

 

I.1.4.   Контент Сайту – всі об’єкти, розміщені на Сайті, зокрема елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, скрипти, програми, код, музика, звуки та інші об’єкти та їх збірки, інформація про продукти (товари та послуги), реклама тощо.

 

I.1.5.   Користувач – будь-яка фізична або юридична особа, яка відвідала та/або використовує Сайт без реєстрації та/або авторизації в Особистому кабінеті чи з ними.

 

I.1.6.   Особистий кабінет – розділ Сайту, доступ до якого надається Користувачам, що пройшли Реєстрацію та авторизацію в Особистому кабінеті, в якому міститься особиста інформація Користувача, а також інші анкетні дані, правом розміщення яких володіє тільки Користувач.

 

I.1.7.   Продукти Studio Evolution – караоке-системи, товари, послуги та/або інші об’єкти, що пропонуються або можуть пропонуватися Адміністрацією чи асоційованими компаніями споживачам, зокрема під торговельною маркою Studio Evolution.

 

I.1.8.   Реєстрація в Особистому кабінеті – безкоштовна, добровільна з боку Користувача процедура, яка полягає у наданні визначеної Угодою достовірної інформації про Користувача, результатом якої є створення облікового запису Користувача та надання йому доступу до Особистого кабінету.

 

I.1.9.   Сайт – є веб-сайтом в розумінні Застосовного законодавства, що включає в себе, серед іншого, усі дані, електронну (цифрову) інформацію та сукупність веб-сторінок, доступ до яких здійснюється через адресу в мережі Інтернет за доменним ім’ям https://studio-evolution.com/ та пов’язаними з ним піддоменами.

 

I.1.10.   Угода – ця угода користувача (з усіма змінами та доповненнями) та Політика конфіденційності та обробки персональних даних.

I.2.   Використання Сайту Користувачем або будь-якою іншою особою здійснюється відповідно до цієї Угоди.

I.3.   Ця Угода є договором приєднання в розумінні статті 634 Цивільного кодексу України. Будь-яке використання Сайту, включно з переглядом його сторінок, заповненням реєстраційних та діалогових форм на сайті Користувачем, означає, що Користувач розуміє зміст та повністю приєднується до даної Угоди, погодився з усіма її умовами та взяв на себе зобов’язання, передбачені Угодою, незалежно від факту ознайомлення з її текстом.

I.4.   Користувач не має права використовувати Сайт і не може бути стороною Угоди, якщо він не досяг встановленого Застосовним законодавством віку або не має цивільної дієздатності для укладення подібних угод, або не виконує інших передбачених Застосовним законодавством умов для укладення подібних угод.

II.   ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ

II.1.   Контент Сайту призначений для вільного ознайомлення Користувачів і надається у вигляді, визначеному на розсуд Адміністрації.

II.2.   Доступ до Сайту надається Користувачу «в тому вигляді, як є» та здійснюються Користувачем на власний розсуд та ризик. Адміністрація не гарантує та не несе відповідальність за невідповідність Сайту очікуванням Користувача.

II.3.  Адміністрація дозволяє Користувачеві використовувати Сайт з метою перегляду та ознайомлення з Контентом, що не передбачає передачу Користувачеві будь-яких прав на Контент. Сайт надається Користувачу виключно для особистого та некомерційного використання.

II.4.   Доступ до Сайту надається Користувачам незалежно від факту реєстрації та/або авторизації в Особистому кабінеті.

II.5.  Доступ до Особистого кабінету надається Користувачам, які пройшли Реєстрацію та авторизацію в Особистому кабінеті.

II.6.  Для Реєстрації в Особистому кабінеті Користувач має вказати у реєстраційній формі своє ім’я, прізвище, адресу електронної пошти, місцезнаходження, інформацію про наявність чи відсутність придбаних продуктів Studio Evolution та пароль. За наявності продукту Studio Evolution Користувач має також вказати модель, серійний номер, HWID код продукту та спосіб його використання (особисте використання або використання в закладі).

II.7.  Зареєстрованим Користувачам, які авторизувалися в Особистому кабінеті, надається можливість створювати заявки на доповнення караоке-каталогу Продуктів Studio Evolution бажаними піснями.

II.8.  Користувачам, які зареєстровані як власники Продуктів Studio Evolution, крім можливості створювати заявки на доповнення караоке-каталогу продуктів Studio Evolution бажаними піснями, надається також можливість через Особистий кабінет придбати пакети оновлень для продуктів Studio Evolution, переглядати дані про приналежний Користувачеві продукт Studio Evolution, переглядати переліки пісень, наявних у караоке-системах Studio Evolution, та завантажувати караоке-каталог.

II.9.  Користувач, який використовує продукт Studio Evolution в особистих цілях, про що було вказано ним при Реєстрації, зобов’язаний використовувати продукт виключно з некомерційною метою.

II.10.  Користувач, який використовує продукт Studio Evolution у закладі, про що було вказано ним при Реєстрації, зобов’язаний дотримуватися Застосовного законодавства, сплачувати передбачені Застосовним законодавством платежі та самостійно нести відповідальність за свою комерційну діяльність, зокрема комерційну діяльність, пов’язану з використанням продукту Studio Evolution.

II.11.  Користувач несе відповідальність за збереження даних, вказаних під час Реєстрації, та паролю. Адміністрація не несе відповідальності за несанкціонований доступ третіх осіб до особистого кабінету Користувача та інформації з нього, що стався не з вини Адміністрації.

II.12.  Для авторизації в Особистому кабінеті Користувач вказує логін (адреса електронної пошти, зазначена при Реєстрації) і пароль.

II.13.  Користувач надає свою згоду на отримання інформаційних матеріалів, зокрема рекламних, від Адміністрації в будь-який період часу, в будь-який не заборонений Застосовним законодавством спосіб, серед іншого, електронною поштою, за номером телефону та повідомленнями на Сайті.

III.  ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

III.1.  Користувач має право використовувати Сайт в порядку та способами, передбаченими цією Угодою та з урахуванням таких обмежень:

III.1.1.  забороняється використовувати Сайт для здійснення будь-якої підприємницької діяльності або іншої діяльності, спрямованої на одержання доходу, без попередньої письмової згоди Адміністрації;

III.1.2.  забороняється завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати й надавати доступ або іншим чином використовувати інтелектуальну власність інших осіб, що міститься на Сайті, без законних прав на таке використання;

III.1.3.  забороняється завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати й надавати доступ чи іншим чином використовувати віруси та будь-які інші шкідливі програми при використанні Сайту;

III.1.4.   забороняється розміщувати на Сайті інформацію й об’єкти, які можуть порушувати права та законні інтереси третіх осіб, а також інформацію, яка містить погрози, дискредитує, ображає, принижує честь і гідність чи ділову репутацію або порушує недоторканність приватного життя Користувачів, третіх осіб, Адміністрації;

III.1.5.   забороняється змінювати та/або модифікувати будь-яким способом Сайт чи його частини;

III.1.6.  забороняється здійснювати чи намагатись здійснювати дії щодо обходження, відключення або іншого втручання в будь-які пов’язані з безпекою Сайту елементи, які запобігають або обмежують використання чи копіювання Контенту Сайту.

III.2.   Користувач має право в будь-який момент припинити використання Сайту, видалити обліковий запис, відмовитися від інформаційної, рекламної розсилки.

III.3.  Користувач зобов’язується самостійно відстежувати внесення змін до Угоди. Використання Користувачем сайту після будь-яких змін до Угоди свідчить про згоду Користувача зі змінами, незалежно від факту ознайомлення з ними. Незнання чинних умов Угоди не звільняє Користувача від зобов’язань та відповідальності за їх невиконання або неналежне виконання.

III.4.  Користувач зобов’язується не порушувати права й законні інтереси Адміністрації, інших Користувачів і третіх осіб. Користувач зобов’язується не порушувати авторських і пов’язаних з ними майнових і немайнових прав, використовуючи Сайт, дотримуватися Застосовного законодавства про авторські та суміжні права, про захист прав інтелектуальної власності.

III.5.  Користувач не має права надавати доступ до Сайту третім особами через власний Особистий кабінет та несе відповідальність за всі дії на Сайті, здійснені з його облікового запису чи його комп’ютера (будь-якого іншого пристрою).

III.6.  Користувач не має права відступати або іншим чином передавати свої права та/або обов’язки за цією Угодою.

III.7.  Користувач зобов’язаний дотримуватися умов Політики конфіденційності та обробки персональних даних і Застосовного законодавства.

IV.   ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ

IV.1.   Адміністрація має право:

IV.1.1.   на власний розсуд в будь-який момент, тимчасово або на постійній основі обмежувати або припиняти доступ Користувачів до Сайту, його окремих частин, зокрема до Особистого кабінету, обмежувати можливості використання Сайту та видаляти облікові записи Користувачів. Обмеження чи припинення доступу Користувача до Сайту, видалення його облікового запису не потребує пояснень або попереджень з боку Адміністрації.

IV.1.2.   на власний розсуд у будь-який момент змінювати й/або доповнювати Угоду без попередження Користувача.

IV.1.3.  на власний розсуд визначати наповнення, Контент Сайту, розміщувати на Сайті рекламні й інші матеріали та в будь-який момент і без попередження Користувача змінювати Сайт, його Контент або видалити його;

IV.1.4.  вивчати, вести й зберігати історію та статистику використання, Користувачем Сайту відповідно до Політики конфіденційності та обробки персональних даних;

IV.1.5.   відмовити в Реєстрації Користувача без пояснення причин;

IV.1.6.  здійснювати продаж продуктів (товарів, послуг) через Сайт у порядку та на умовах, визначених Публічною офертою.

IV.2.  Адміністрація зобов’язана не розголошувати персональні дані Користувача й використовувати їх відповідно до Політики конфіденційності та обробки персональних даних.

IV.3.  Адміністрація має право передавати, іншим чином відступати всі або частину своїх прав або зобов’язань за Угодою будь-якій особі без згоди Користувача в будь-який момент.

V.   ВІДМОВА ВІД ГАРАНТІЙ

V.1.   Адміністрація не гарантує точності, достовірності, своєчасності та повноти Контенту, інформації, що публікуються на Сайті.

V.2.   Адміністрація не гарантує, що використання Сайту Користувачем буде відповідати його очікуванням, буде безперебійним, своєчасним, безпечним або позбавленим помилок. Адміністрація не гарантує виправлення будь-яких дефектів чи помилок Сайту.

V.3.  Адміністрація не гарантує безпечність Сайту для комп’ютера Користувача, відсутність шкідливих програм (кодів) чи вірусів на Сайті.

V.4.   Адміністрація відмовляється від будь-яких запевнень і гарантій, надання яких може іншим чином матися на увазі щодо Сайту та його використання.

VI.   ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

VI.1.   За порушення цієї Угоди Сторони несуть відповідальність, передбачену Угодою та Застосовним законодавством.

VI.2.  Користувач несе відповідальність за всі дії на Сайті, які відбуваються під його обліковим записом або з його комп’ютера (іншого пристрою). Користувач самостійно несе передбачену Застосовним законодавством відповідальність перед третіми особами за порушення їх прав чи законних інтересів і за збитки, заподіяні внаслідок дій Користувача.

VI.3.  Користувач несе відповідальність за надання недостовірної, неточної інформації про себе та свої контактні дані під час Реєстрації в Особистому кабінеті й заповнення відповідних реєстраційних і діалогових форм.

VI.4.  Користувач погоджується, що обмеження чи припинення доступу до Сайту, Особистого кабінету, видалення облікових запису Користувача не є порушенням прав Користувача та не може бути підставою для притягнення Адміністрації до відповідальності. Користувач звільняє Адміністрацію від будь-яких видів відшкодувань і компенсацій за реалізацію Адміністрацією прав за даною Угодою.

VI.5.  Адміністрація не несе відповідальності за будь-які технічні несправності, затримку в обробці або передачі даних, перебої у наданні доступу до Сайту. За будь-яких обставин Адміністрація не несе відповідальності за збитки та втрати, понесені Користувачем або ймовірні для нього, а також за упущену вигоду в результаті діяльності Сайту, використання й/або неможливості використання Сайту Користувачем.

VI.6.  Адміністрація не несе відповідальності за втрату Користувачем логіна, пароля, іншої інформації Користувача, втрату Користувачем можливості доступу до його облікового запису, що сталася не з вини Адміністрації.

VI.7.  Адміністрація звільняється від відповідальності за шкоду, завдану комп’ютеру або іншому майну Користувача, а також за можливе ураження їх вірусами, втрату даних внаслідок використання Сайту.

VII.   ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

VII.1.   Адміністрація має виключні права на Сайт і Контент Сайту. Сайт і Контент Сайту охороняються Застосовним законодавством.

VII.2.   Усі використовувані й розміщені в межах Сайту результати інтелектуальної діяльності, а також сам Сайт є інтелектуальною власністю Адміністрації, або надані Адміністрації за ліцензією й охороняються Застосовним законодавством, а також відповідними міжнародно-правовими нормами.

VII.3.  Жодне з положень цієї Угоди не може розглядатися як передача виключних прав на Контент, інші об’єкти інтелектуальної власності, розміщені на Сайті, та не надає Користувачеві право на використання фірмового найменування, товарних знаків, доменних імен й інших відмінних знаків Адміністрації. Право на використання фірмового найменування, товарних знаків, доменних імен й інших відмінних знаків Адміністрації може бути надане виключно за письмовою угодою з Адміністрацією.

VII.4.  Користувачеві надається дозвіл (невиключне право) використовувати Сайт, його Контент й об’єкти інтелектуальної власності, які містяться на Сайті, особисто, з метою ознайомлення та в некомерційних цілях на умовах невиключної ліцензії без обмежень у часі або просторі (території).

VII.5.  Будь-яке використання Сайту, його Контенту й об’єктів інтелектуальної власності, які містяться на Сайті, в комерційних цілях без попередньої письмової згоди Адміністрації заборонено.

VII.6.  Будь-яке використання Користувачем розміщених на Сайті результатів інтелектуальної діяльності, серед іншого, елементів візуального оформлення Сайту, символіки, текстів, графічних зображень, ілюстрацій, фото, відео, програм, музики й інших об’єктів способами, прямо не передбаченими Угодою, є незаконним і може слугувати підставою для судового розгляду та притягнення Користувача до цивільно-правової, господарської, адміністративної та/або кримінальної відповідальності відповідно до Застосовного законодавства.

VII.7.  Жоден результат інтелектуальної діяльності або елемент Контенту, розміщений на Сайті, не може бути скопійований (відтворений), перероблений, поширений, відображений у фреймі, опублікований, викачаний, переданий, проданий або іншим способом використаний повністю чи частково, без попереднього дозволу Адміністрації, крім випадків, коли Адміністрація явним чином висловила свою згоду на вільне його використання будь-якою особою.

VII.8.  Адміністрація залишає за собою право в будь-який час видаляти з Сайту будь-які об’єкти інтелектуальної власності, розміщені на ньому, без повідомлення Користувача.

VII.9.  Будь-які торговельні марки, знаки й назви товарів (послуг), служб і організацій, права на дизайн, авторські та суміжні права, які згадуються, використовуються або цитуються на сторінках Сайту, належать Адміністрації або їхнім законним власникам і їх використання на Сайті не дає Користувачу право на будь-яке інше використання.

VIII.   ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ РЕСУРСАМИ

VIII.1.  Адміністрація може надавати на Сайті посилання на веб-сайти, продукти, товари або послуги третіх осіб, та інші об’єкти, зокрема статті, фотографії, ілюстрації, графічні зображення, музику, звуки, відео, інформацію, додатки, програми тощо, що належать або виходять від третіх осіб.

VIII.2.  Треті особи та їх веб-сайти, продукти, товари або послуги не перевіряються Адміністрацією. Адміністрація не несе відповідальності за веб-сайти, продукти, товари або послуги третіх осіб, їх доступність, точність, безпечність та достовірність.

VIII.3.  Використання веб-сайтів третіх осіб здійснюється Користувачем на власний ризик.

IX.  ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ТА ЗАСТОСОВНЕ ПРАВО

IX.1.  Усі правовідносини, що пов’язані з визначенням прав та обов’язків Сторін за цією Угодою, дійсністю, виконанням та припиненням Угоди, тлумаченням її умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Угоди, відступленням прав вимоги у зв’язку із Угодою, регулюються цією Угодою та Застосовним правом.

IX.2.  Сторони зобов’язані вжити всіх заходів для вирішення суперечок і розбіжностей, які можуть виникнути при виконанні Угоди, шляхом двосторонніх переговорів та консультацій. У разі неможливості вирішити суперечку в позасудовому порядку, Сторони мають право звернутися за захистом своїх прав чи інтересів до суду.

IX.3.  Усі суперечки, розбіжності або вимоги, що виникають за цією Угодою, або у зв’язку з нею, в тому числі, що стосуються її тлумачення, виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають розгляду в судах відповідно до правил територіальної і предметної підсудності, встановлених Застосовним законодавством.

X.  ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ОБРОБКА ДАНИХ

X.1.  Сторони зобов’язані дотримуватися Політики конфіденційності та обробки персональних даних.

XI.  ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

XI.1.  Ця Угода є чинною з моменту її розміщення на Сайті й перебуває у вільному доступі для Користувачів.

XI.2.  Ця Угода є чинною з моменту її розміщення на Сайті й перебуває у вільному доступі для Користувачів.

XI.3.  Усе, що не врегульовано Угодою, регулюється Застосовним законодавством.

XI.4.  Недійсність або нездійсненність будь-якого положення Угоди не впливає на дійсність або здійсненність інших його положень. У разі визнання судом або іншим органом компетентної юрисдикції якогось пункту даної Угоди таким, що не має юридичної сили й/або є недійсним, решта пунктів Угоди зберігають повну юридичну силу та дійсність.

XI.5.  Адміністрація залишає за собою право змінювати Угоду в будь-який час. Такі зміни набувають чинності з моменту їх розміщення на Сайті. Зміни в Угоді можуть бути здійснені шляхом викладення в окремому доповненні або публікації Угоди в новій редакції.

XI.6.   Скарги, пропозиції та претензії Користувачів, пов’язані з роботою Сайту, надсилаються на електронну адресу: info@studio-evolution.com

XI.7.  Ця Угода викладена українською, російською та англійською мовами. У випадку виникнення розбіжностей між версіями Угоди, перевагу має українська.